Uitleg

Kieswijzer ‘Ik wil loeigoeie zorg’ is bedoeld voor iedereen die een vorm van dagbesteding, werken of wonen zoekt op een kleinschalige locatie in een groene omgeving.
Via het doorlopen van het zoekmenu komen die adressen in beeld, die het beste bij de opgegeven wensen passen. Dat kunnen er meerdere zijn, afhankelijk van je gemaakte keuzes.

 

Onder het landkaartje komen de zorgaanbieders in beeld:
1. ondernemers met een kwaliteitskeurmerk, aangegeven met één van de symbolen die u links onder de foto ziet. 
2. ondernemers zonder een kwaliteitskeurmerk.
 

De Kieswijzer spreekt zich niet uit over de kwaliteit van de geboden activiteiten en zorg, maar brengt een aantal criteria in beeld op grond waarvan de zorgvrager een afgewogen keuze kan maken.


Iedere zorgondernemer op de website is zelf verantwoordelijk voor de aangeleverde informatie. Wel zullen we jaarlijks de opgegeven informatie toetsen met de werkelijk geboden activiteiten en zorg.
 

 

Zijn er vragen of opmerkingen dan kunt u die stellen via het formulier onderaan deze pagina. 
 

 

Het belang van kwaliteit en een kwaliteitssysteem

De Kwaliteitswet Zorginstellingen stelt dat een ieder die zorg verleent aantoonbaar aan de kwaliteit werkt en daar jaarlijks verslag van doet. De AWBZ-toelating vraagt ook om getoetste kwaliteit. Daarnaast eist de ARBOwet dat iedere (agrarische) onderneming een risico-inventarisatie uitvoert. Ook de verzekeraars vragen om veiligheidsmaatregelen en kwaliteitsborging om de risico's te beperken en de premies betaalbaar te houden. Allemaal redenen voor de zorgboer om aan kwaliteit te werken. Bovendien maakt het de zorgboer nog meer bewust waar het bij de zorgverlening om gaat. Kwaliteitsbeleid is tevens een hulpmiddel om aan de zorgvragers, hun ouders en instellingen te laten zien wat zorg met kwaliteit op de boerderij voorstelt.

 

Kwaliteitskeurmerk Landbouw en Zorg

De Federatie Landbouw en Zorg Nederland heeft voor de bij haar aangesloten zorgboerderijen een kwaliteitsysteem ontwikkeld. Het kwaliteitssysteem “Kwaliteit laat je zien” ondersteunt zorgboeren bij het zichtbaar maken van wat er op hun bedrijf wordt aangeboden aan begeleiding en zorg. De cliënt en de zorgpartners weten dan hoe de zorg en begeleiding eruit ziet op de Zorgboerderij en beoordelen of dat bij hen past en voldoet aan alle eisen! 

 

Alle bij de Federatie Landbouw en Zorg aangesloten zorgboeren hebben zich verplicht om met het kwaliteitssysteem te werken. Voor meer informatie zie www.landbouwzorg.nl

 

Andere Kwaliteitskeurmerken

Er zijn naast het Kwaliteitssysteem van de Federatie Landbouw en Zorg ook andere systemen die vergelijkbare doelstellingen nastreven en die voldoen aan de wettelijk kaders. De Stichting harmonisatie kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector heeft voor zorgboerderijen een Opstapcertificatieschema voor zorgboerderijen ontwikkeld.
Voor meer informatie zie www.hkz.nl

 

Naast certificatie via bestaande specifieke systemen voor zorgboerderijen kan een zorgboer er ook voor kiezen om zicht te certificeren via een van de meer algemeen ingestelde beschikbare certificatie systemen. In de praktijk vindt dit (vrijwel) niet plaats.

 

Contactformulier

 
Naam
Telefoonnummer
Email address
E-mailadres
Vraag of opmerking
 
 

Deze site is mede mogelijk gemaakt door: