Wie zitten er achter de site

De Kieswijzer www.ikwilloeigoeiezorg.nl is een product van het Project “Ik wil loeigoeie zorg”.


Bij het project zijn de volgende partijen betrokken:
de Zorgbelang organisaties in Groningen, Fryslân en Drenthe, Projecten LTO Noord en de gezamenlijk verenigde zorgboeren in Noord Nederland via vereniging BEZINN.


Het project is gestart in de drie noordelijke provincies en zal zich in de loop van 2012 uitbreiden over geheel Nederland. In Nederland zijn naar schatting zo’n 2000 zorgboerderijen en/of kleinschalige ‘groene’ zorgondernemingen.

 

Stichting ‘Kieswijzer Ik wil loeigoeie zorg’ is de eigenaar van de Kieswijzer en zorgt voor het beheer en onderhoud van de Kieswijzer.

 

Omdat de informatie door de zorgaanbieders zelf rechtstreeks op de Kieswijzer worden geplaatst, kan de stichting niet aansprakelijk worden gesteld voor juistheid van de informatie. Wel zal de juistheid van de informatie regelmatig worden getoetst door verschillende panelgroepen. 
 

Voor meer informatie over- of reacties op- de Kieswijzer kunt u gebruik maken van het Contactformulier.
 

 
 

Deze site is mede mogelijk gemaakt door: